Dọa báo cấp trên để địt e gái

  • #1
  • #2
  • Zoom+
63 0 0%
Dọa báo cấp trên để địt e gái
một nhân viên kế toán của một siêu thị. Chẳng hiểu sao mà ngân sách của công ty thiếu hụt nên người quản lý của cô nghi ngờ là do cô ăn cắp vì vậy hắn ta dọa sẽ báo lên cấp trên đuổi việc, cô ra sức năng nỉ hắn ta đừng báo cáo với cấp trên và sau một hồi